Logo

Do ciężkich warunków pracy

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 250 800
Vecoplex XD/EP 1002
Zastosowanie

Smar na bazie oleju o bardzo wysokiej lepkości, przeznaczony do stosowania w bardzo ciężkich warunkach pracy, przy obciążeniach udarowych i wysokiej temperaturze, gdzie użycie konwencjonalnych smarów wielofunkcyjnych nie jest możliwe. Smar posiada wyjątkowo wysoką przyczepność do powierzchni metalowych, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w warunkach dużego zapylenia, wysokich obciążeń udarowych, ruchów oscylacyjnych, dużej wilgotności lub obecności wody. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 140°C. Wytrzymuje krótkie przegrzania do 180°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 N-20.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 265 620
Vecoplex HV-2M
Zastosowanie

Smar na bazie oleju o bardzo wysokiej lepkości, z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych mechanizmów wolnobieżnych, pracujących w temperaturze od -20 do 130°C. Szczególnie wskazany w przypadku mechanizmów pracujących w warunkach wibracji lub wysokiego zapylenia. Nadzwyczaj odporny na wyciskanie i działanie wody. Wysoka stabilność mechaniczna i termiczna, umożliwia jego stosowanie do smarowania długookresowego i bezobsługowego.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 K-20, ZN-MDX-SP-11111.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

HT/EP 102 2 260 315
HT/EP 202 2 260 315
HT/EP 462 2 260 315
Vecoplex Syntex
Zastosowanie

Smary syntetyczne przeznaczone do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych: stożkowych, baryłkowych i ślizgowych, szczególnie w przypadku pracy w warunkach wysokich temperatur, wysokich obciążeń, obciążeń udarowych, zapylenia lub wibracji. Wysoka stabilność mechaniczna i termiczna, umożliwia ich stosowanie do smarowania długookresowego i bezobsługowego. Przeznaczone do pracy w temperaturze od -30 do 150°C. Vecoplex Syntex HT/EP 202 i 462 wytrzymują krótkie przegrzania do 220°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: Vecoplex Syntex HT/EP 102—KH CP 2N -30, Vecoplex Syntex HT/EP 202 i 462—KH CP 2P -30.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

B-1 1 >350 -
B-2 2 >350 -
Veconit
Zastosowanie

Smary bentonitowe przeznaczone do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, przekładni, prowadnic i innych mechanizmów, pracujących w temperaturze -20 do 160°C, a przy częstym uzupełnianiu smaru – nawet do 200°C. Mogą być używane jako smary montażowe, umożliwiające późniejsze rozłączenie połączeń gwintowych i sworzni pracujących w wysokich temperaturach. Nie zaleca się stosowania smarów do podzespołów pojazdów oraz do łożysk z małym momentem obrotowym.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SP-10401; DIN 51 502 (DIN 51 825): K1 P-20 dla Veconit B-1, K2 P-20 dla Veconit B-2, KPF1 P-20 dla Veconit B-1 MOS, KPF2 P-20 dla Veconit B-2 MOS.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

B-1 MOS 1 >300 -
B-2 MOS 2 >300 -
Veconit
Zastosowanie

Smary bentonitowe z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczone do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, przekładni, prowadnic i innych mechanizmów, pracujących w warunkach obciążeń uderzeniowych, wysokiego zapylenia i wibracji. Przeznaczony do pracy w temperaturze -20 ÷ 160°C, a przy częstym uzupełnianiu smaru – nawet do 200°C. Mogą być używane jako smary montażowe, umożliwiające późniejsze rozłączenie połączeń gwintowych i sworzni pracujących w wysokich temperaturach. Nie zaleca się stosowania smarów do podzespołów pojazdów oraz do łożysk z małym momentem obrotowym.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SP-10401; DIN 51 502 (DIN 51 825): K1 P-20 dla Veconit B-1, K2 P-20 dla Veconit B-2, KPF1 P-20 dla Veconit B-1 MOS, KPF2 P-20 dla Veconit B-2 MOS.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 >330 250
Veconit Syntex HT
Zastosowanie

Syntetyczny smar bentonitowy przeznaczony do łożysk tocznych i innych mechanizmów pracujących w zakresie temperatury od –30 do 200°C, a przy częstym uzupełnianiu – nawet do 250°C. Dzięki znakomitej stabilności termicznej możliwe są długie okresy pomiędzy wymianami. Smar jest praktycznie nietopliwy, nie wycieka, gdy temperatura pracy przewyższy nawet 250°C. Smar można stosować w warunkach obciążeń uderzeniowych, wibracji, w środowisku wysokiego zapylenia. Smar jest odporny na wymywanie wodą. Jego dodatkową zaletą jest kompatybilność z dużą ilością elastomerów, co czyni go przydatnym do smarowania mechanizmów metalowo-plastikowych i metalowo-gumowych.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (51 825): KP 2 S-30, ZN-MDX-SP-10453.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

HTX 2 >330 315
MOS HTX 2 >300 315
Veconit Syntex
Zastosowanie

Specjalne smary bentonitowe produkowane na bazie oleju syntetycznego o wysokiej lepkości. Przeznaczone są do łożysk tocznych, przekładni, prowadnic i innych mechanizmów pracujących w szerokim zakresie temperatur od –30 do 200°C, a przy częstym uzupełnianiu – nawet do 250°C. Wysoka stabilność mechaniczna i termiczna umożliwia długie okresy pomiędzy wymianami. Są praktycznie nietopliwe, nie wyciekają ze smarowanego urządzenia, nawet przy wzroście temperatury pracy do 250°C. Smary można stosować w warunkach obciążeń uderzeniowych, wibracji, w środowisku wysokiego zapylenia. Smary są odporne na wymywanie wodą. Ich dodatkową zaletą jest kompatybilność z dużą ilością elastomerów. Nie zaleca się stosowania do smarowania podzespołów pojazdów oraz do łożysk z małym momentem obrotowym.

Spełnia wymagania

DIN 51502 (51 825): KP 2 S-20 dla Veconit Syntex HTX, KPF2 S-20 dla Veconit.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 204 400
Vecolit EPS/MOS 2
Zastosowanie
Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do stosowania w wolnobieżnych, zamkniętych przekładniach zębatych i przekładniach narzędzi elektrycznych oraz w innych mechanizmach, pracujących w temperaturze od –30 do 130°C. Zalecany do stosowania w urządzeniach pracujących w środowisku wysokiego zapylenia oraz do smarowania mechanizmów niedostatecznie uszczelnionych – np. w kopalniach, cementowniach i zakładach przemysłu materiałów budowlanych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością (adhezją) do powierzchni metalowych, odpornością na zmywanie wodą oraz wysoką tolerancją na zawartość zanieczyszczeń.
Spełnia wymagania

DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 N-30; ZN-PTX-SP-10606.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 205 250
Vecolit XT
Zastosowanie
Smar o podwyższonej odporności na wymywanie wodą. Zalecany do stosowania w środowisku agresywnym korozyjnie np. mechanizmy pokładowe statków, maszyny górnicze, walcarki, podwozia samochodów.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-SP-10801.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

EPX/B-1 1 200 315
EPX/B-2 2 202 315
EPX/B-3 3 204 315
Vecolit
Zastosowanie

Smary przeznaczone do smarowania wolnoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych. Wykonane są na bazie oleju o wysokiej lepkości. Mają znakomite właściwości smarne – zarówno w skojarzeniach stal-stal, jak też w skojarzeniach stal – stopy miedzi. Przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od –20 do 120°C. Są odporne na wymywanie i zmywanie wodą oraz zapewniają ochronę przed korozją w środowisku wilgoci.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (DIN 51 825): KP 2 K-20 dla Vecolit EPX/B-2, KP 3 K-20 dla Vecolit EPX/B-3, ZN-PTX-SP-11103.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 180 500
Vecolit EPX/HD 902
Zastosowanie

Smar przeznaczony do stosowania w bardzo ciężkich warunkach pracy, gdzie użycie konwencjonalnych smarów wielofunkcyjnych nie daje zadowalających efektów. Smar posiada wyjątkowo wysoką przyczepność do powierzchni metalowych, dzięki czemu nawet w warunkach dużego zapylenia, wysokich obciążeń udarowych, wykonywania ruchów oscylacyjnych, dużej wilgotności lub obecności wody, pozostaje w miejscu, gdzie został wprowadzony. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 130°C. Wytrzymuje krótkie przegrzania do 140°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 K-20.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  1 195 400
Vecolit EPX/B-MOS-1
Zastosowanie

Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych mechanizmów wolnobieżnych pracujących w warunkach wysokiego zapylenia i wibracji. Bardzo stabilny i odporny na działanie wody. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -20 do 130°C. Wysoka stabilność produktu umożliwia jego stosowanie do smarowania długookresowego.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (DIN 51 825): KPF 2 K-20; ZN-MDX-SP-11102.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 260 250
Vecosal Complex B-2
Zastosowanie

Smar ogólnego stosowania, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych ślizgowych, prowadnic, przegubów i innych mechanizmów. Łączy odporność termiczną i odporność na utlenianie z nadzwyczajną odpornością na działanie wody i pary wodnej. Nie ulega emulgowaniu, wypłukiwaniu ani zmywaniu wodą oraz zachowuje konsystencję przy oddziaływaniu wody lub pary wodnej. Zalecany do stosowania w przypadku mechanizmów pracujących w środowisku pary wodnej, np. w maszynach papierniczych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –20 do 150°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (DIN 51 825): KP 2 N-20, ZN-PTX-SP-11151.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

G-0 0 240 800
Autoklawowy 1 250 800
Vecosal
Zastosowanie

Smary z dodatkiem grafitu naturalnego do ciężkich warunków pracy. Vecosal G-0 jest przeznaczony do smarowania przekładni wolnobieżnych, łożysk tocznych i ślizgowych i innych mechanizmów pracujących w temperaturze od –20 do 200°C. Jest szczególnie zalecany do stosowania w urządzeniach, gdzie występuje problem wysokiej temperatury (np. w piecach obrotowych do produkcji cementu) lub obecności pary wodnej albo wody. Vecosal Autoklawowy G-1 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, przekładni otwartych, przegubów, prowadnic i innych mechanizmów pracujących w temperaturze od –20 do 220°C, w warunkach wymywania wodą lub w środowisku pary wodnej.

 

Uwaga smar Vecosal G-0 jest nie mieszalny z innymi smarami.

Spełnia wymagania

DIN 51502 (DIN 51 825, DIN 51 826):Vecosal G-0: GPF 0 N-20, Vecosal Autoklawowy G-1: GPF 1 P-10; KPF 1 P-10; ZN-PTX-SP-11152.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 140 315
Vecocal Semisyntex HD 902
Zastosowanie

Półsyntetyczny smar przemysłowy przeznaczony do ciężkich warunków pracy, w dużej wilgotności lub obecności wody, w dużym zapyleniu, gdzie wymagana jest dobra ochrona przed korozją. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –25 do 120°C. Wytrzymuje krótkie przegrzania do 130°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KP2 K-20.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

C-0 0 250 315
C-1 1 260 315
C-2 2 270 315
Vecocal Complex
Zastosowanie

Smar przeznaczony do smarowania łożysk ślizgowych, tocznych oraz innych mechanizmów pracujących w temperaturze od –20 do 180°C. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na działanie wody – także gorącej i pary wodnej. Jest bardzo stabilny mechanicznie i termicznie. Zalecany również do stosowania w systemach centralnego smarowania maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-SP-13101.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

S-1 1 310 800
S-2 2 310 800
Vecocal Complex
Zastosowanie

Najwyższej jakości smar przemysłowy, przeznaczony do stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach pracy. Zalecane w warunkach wysokiej temperatury, wysokich obciążeń, dużej wilgotności, obecności wody morskiej oraz dużego zapylenia. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –30 do 180°C, a przy częstym uzupełnianiu smaru nawet do 220°C. Dzięki zawartości dodatków EP i przeciwzużyciowych, smarowane mechanizmy mogą przenosić bardzo wysokie obciążenia przy zminimalizowanym ryzyku wystąpienia zatarcia lub przedwczesnego zużycia.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KP1 R-30 oraz KP2 R-30.

Nazwa

Produktu

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 260 400
Vecoplex EP-2/1000 XT
Zastosowanie

Smar przeznaczonyt do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych, przede wszystkim stożkowych i baryłkowych i ślizgowych, szczegnie w przypadku pracy w warunkach wysokich temperatur, wysokich obciążeń, obciążeń udarowych, zapylenia lub wibracji.Vecoplex EP-2/1000 XT może pracować w szerokim zakresie temperatur roboczych od –20 do 160 OC przy chwilowych lub krkookresowych wzrostach temperatury aż do 220 oC.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: Vecoplex EP-2/1000 XT — KH CP 2P -20

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 270 >800
Vecoplex HEP-2
Zastosowanie

Smar litowym przeznaczonym do stosowania w bardzo ciężkich warunkach pracy, przy  obciążeniach udarowych i wysokiej temperaturze, gdzie użycie konwencjonalnych smarów wielofunkcyjnych nie jest możliwe. Zakres temperatur stosowania smaru od –30 do 160 oC przy krótkookresowych wzrostach temperatury pracy do 200 oC.

Spełnia wymagania