Logo

Środki do form betoniarskich do produkcji betonu kruszywowego

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

94płynięcia, [°C]

10 12 (40 oC) 94 -15
46 46 (40 oC) 190 -12
70 70 (40 oC) 270 -9
VECOForm
Zastosowanie

Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych, sklejkowych i laminatowych, przy produkcji wyrobów z betonu kruszywowego w celu ułatwienia rozformowania wytwarzanych elementów betonowych. Preparaty VecoForm różnią się między sobą zakresem lepkości oraz zawartością dodatków antyadhezyjnych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07101.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  10 (40 oC) 120 -18
VECOForm EKO 20
Zastosowanie
Środek antyadhezyjny produkowany z udziałem biodegradowalnego oleju roślinnego, przeznaczony do smarowania form stalowych, sklejkowych i laminatowych przy produkcji wyrobów ceramicznych oraz elementów z betonu kruszywowego. Zastosowanie środka ułatwia rozformowania wytwarzanych elementów betonowych i ceramicznych. Środek przeciwdziała przywieraniu masy do powierzchni formy oraz zapewnia doskonałą ochronę przed korozją form
metalowych.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07601.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  - 230 -
VECOForm EMU-3
Zastosowanie

Emulsja antyadhezyjna przeznaczona do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów betonowych oraz form stalowych stosowanych w budownictwie w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Emulsja przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy i jest szczególnie zalecana do powlekania form przy produkcji betonu kruszywowego.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OR-07801.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

C-40 1,5 (40 oC) 53 -
C-60/20 2 (40 oC) 65 -
FL 3 (40 oC) 66 -
VECOForm
Zastosowanie
Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form i szalunków przy produkcji elementów betonowych, w celu ułatwienia rozformowanie oraz uzyskania elementów o wysokiej gładkości. Środki charakteryzują się częściową odparowalnością i zapewniają równomierny przebieg procesu produkcji, wysoką jakość wyrobów oraz zachowanie odpowiedniego kształtu i gładkości powierzchni prefabrykatów. Zalecane przy produkcji elementów betonowych, na które nanoszone są powłoki malarskie natychmiast po zakończeniu prefabrykacji. Dobrze spisują się w formach sklejkowych, metalowych i laminatowych. Do nanoszenia zaleca się stosowanie rozpyla czy lub innych urządzeń natryskowych pozwalających na uzyskanie cienkiej i równomiernie rozłożonej warstwy środka antyadhezyjnego.

 

Spełnia wymagania

Vecoform C-40 - ZN-MDX-OR-07003; Vecoform C-60/20 - ZN-MDX-OR-07004; Vecoform FL – ZN-MDX-OR-07005.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  2 (40 oC) 105 -
Ceramic K-2
Zastosowanie

Środek antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form przy wytwarzaniu małogabarytowych elementów betonowych o wysokiej gładkości. Zalecany do smarowania form z tworzywa sztucznego przy produkcji betonowych elementów dystansowych.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OR-07006.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  27 (40 oC) 200 -15
VECOForm E
Zastosowanie

Środek emulgujący przeznaczony do sporządzania emulsji do smarowania form drewnianych przy produkcji prefabrykatów betonowych i szalunków drewnianych stosowanych w budownictwie w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Środek przeciwdziała przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07501.