Logo

Środki do form betoniarskich i do produkcji betonu komórkowego

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  - 180 0
VECOForm Synti
Zastosowanie
Syntetyczny środek antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów betonowych w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Środek przeciwdziała przywieraniu masy betonowej do powierzchni oraz zapewnia ochronę przed korozją form stalowych. Zalecany do stosowania przy produkcji elementów z betonu kruszywowego oraz komórkowego.

 

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OR-0800.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

T 21 (40 oC) 120 -15
B-1 72 (40 oC) 185 0
VECOForm
Zastosowanie

Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów betonowych oraz form stalowych stosowanych w budownictwie w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Środki przeciwdziałają przywieraniu masy betonowej do powierzchni oraz zapewniają ochronę przed korozją form stalowych. Vecoform B-1 jest zalecany do powlekania form autoklawizowanych w wysokich temperaturach przy produkcji betonu komórkowego, natomiast Vecoform T może być stosowany zarówno przy produkcji elementów z betonu kruszywowego, jak i komórkowego.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07101, PN-B-19305.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

B-100 95 (40 oC) 200 -9
B-220 220 (40 oC) 260 -9
VECOForm B
Zastosowanie

Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji bloczków betonowogipsowych w celu ułatwienia rozformowania wytwarzanych elementów. Środki przeciwdziałają przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz zapewniają ochronę przed korozją form metalowych. Mogą być nanoszone natryskowo. Szczególnie przydatne przy produkcji jasnych elementów.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07401.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

10 10 (40 oC) 160 -9
22 22 (40 oC) 180 -9
150 150 (40 oC) 200 -12
VECOForm BT Special
Zastosowanie

Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych przy produkcji prefabrykatów z betonu komórkowego w celu ułatwienia rozformowania wytwarzanych elementów. Środki przeciwdziałają powstawaniu przywarć masy betonowej do powierzchni formy oraz zapewniają ochronę form metalowych przed korozją i narastaniem osadu. Mogą być nanoszonie ręcznie lub natryskowo. Charakteryzują się wyjątkowo dobrą przyczepnością do form, na które są nanoszone.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-00/OR-07401.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

BG-50 50 (50 oC) 230 -3
BG-70 70 (50 oC) 240 -3
VECOForm
Zastosowanie

Środki antyadhezyjne przeznaczone do smarowania form stalowych w procesie produkcji prefabrykatów betonowych, w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Szczególnie zalecane do powlekania form, autoklawizowanych w wysokich temperaturach, przy produkcji betonu komórkowego. Wyjątkowa kompozycja dodatków uszlachetniających pozwala na przygotowanie emulsji wodnej o zawartości oleju powyżej 50%.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07701.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

(w temperaturze ) [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  43 (50 oC) 220 -3
VECOForm B-2
Zastosowanie

Środek antyadhezyjny służący do przygotowania emulsji wodnej przeznaczonej do smarowania form stalowych w procesie produkcji prefabrykatów betonowych oraz form stalowych stosowanych w budownictwie, w celu ułatwienia rozformowywania wytwarzanych elementów. Przeciwdziała przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy. Zawiera stałe dodatki antyadhezyjne. Zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną form metalowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-07301.