Logo

Oleje HYDRAULICZNE

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  46 180 -39
VECO BioEkol 46
Zastosowanie

Wysokiej jakości, biodegradowalny olej hydrauliczny, przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie wyciek oleju może doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OH-10007.