Logo

Hydrauliczno - przekładniowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

68 61,2 ÷ 74,8 240 -30
100 90 ÷ 110 245 -27
150 135 ÷ 165 250 -27
VECOKOP HP
Zastosowanie
Wielozadaniowy olej mineralny przeznaczony do stosowania w przekładniach mechanicznych i układach hydraulicznych maszyn używanych w górnictwie.
 
Posiada certyfikat
Głównego Instytutu Górnictwa
NR B/1578/2006
dopuszczający do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Spełnia wymagania

DIN 51524 cz. 2: HLP, DIN 51517 cz. 3: CLP, ISO/DP 11158: L-HM, PN-91/C-96057-5: L-HM, PN-80/C-96056, ISO 3448, ZN-PTX-OH-12005.