Logo

Środki konserwacyjne emulsyjne

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

  3,0 (w 40 oC) 65 olejowa
VECOROL N-10
Zastosowanie

Środek konserwacyjno-odwadniający przeznaczony do konserwacji mechanizmów, narzędzi i innych elementów metalowych pracujących w środowisku wilgotnym oraz do usuwania wody z powierzchni wyrobów metalowych poddawanych wcześniej procesom obróbki skrawaniem z chłodzeniem wodą lub emulsją.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-01001.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

  3,0 68 olejowa
VECO Penetrant MDX-40
Zastosowanie

Środek myjąco-konserwujący przeznaczony do konserwacji, czyszczenia oraz smarowania połączeń ruchomych. Ma właściwości penetrujące, przez co ułatwia rozłączanie połączeń zakleszczonych i smarowanie miejsc trudnodostępnych. Zalecany do smarowania i konserwacji części pojazdów, maszyn do szycia, narzędzi, zamków, zawiasów i innych tego typu elementów.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-01201.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

MDX 15A 2,0 40 woskowa brązowa
MDX 20A 3,0 40 woskowa brązowa
VECOROL
Zastosowanie

Środek antykorozyjny do ochrony czasowej, przeznaczony do konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzędzi. Ma własności odwadniające, zawiera rozpuszczalnik naftowy, który po odparowaniu pozostawia warstwę ochronną na powierzchni metalu. Tworzy woskową, nieprzepuszczalną warstwę ochronną, która chroni składowane elementy. Zalecany do konserwacji na czas transportu morskiego

Spełnia wymagania

ZN-MDX-SK-02002.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

  75 55 woskowa brązowa
Vecorol MDX 150T
Zastosowanie

Środek antykorozyjny do długotrwałej konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzędzi przechowywanych w niekorzystnych warunkach. Ma właściwości penetrujące, pozostawia trwałą, wodoodporną i elastyczną powłokę.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-SK-02002.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

  200 58 woskowa czarna
Vecorol MDX 30H
Zastosowanie

Środek antykorozyjny przeznaczony do konserwacji powierzchni metalowych mechanizmów i narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem profili zamkniętych. Produkt zawiera unikalną kompozycję dodatków, która rozwiązuje problem ukrytej rdzy - likwiduje już istniejącą oraz zabezpiecza przed pojawieniem się nowej. Ma właściwości penetrujące, pozostawia trwałą, wodoodporną i elastyczną powłokę.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-SK-02001.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 20 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Rodzaj powłoki ochronnej

  130 45 woskowa brązowa
VECONOL LR-200R
Zastosowanie

Penetrujący środek smarny zawierający lotny rozpuszczalnik węglowodorowy. Bardzo łatwo nanosi się na smarowane powierzchnie oraz wnika w miejsca trudnodostępne. Po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni metalu pozostaje cienka, mazista warstwa środka smarnego o wysokiej lepkości, która zapewnia skuteczne smarowanie przez długi czas. Zalecany do smarowania łańcuchów, lin, zawiasów, ruchomych sworzni i temu podobnych. Produkowany również w sprayu pod nazwą Veconol LR-200R/S.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03065.