Logo

Oleje Konserwacyjno-smarujące

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

60 100 230 -18
120 200 240 -15
250 410 250 -9
VECONOL Complex
Zastosowanie

Olej konserwacyjny przeznaczony do czasowej ochrony przed korozją zewnętrznych powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przekładni, układów hydraulicznych, przyrządów precyzyjnych, do nasycania samosmarowych tulei z proszków spiekanych oraz smarowania niektórych typów łożysk ślizgowych. Zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni metalowych przed wszelkimi formami korozji. Nie wymaga mycia zakonserwowanych elementów przed montażem lub rozpoczęciem eksploatacji. Klasę lepkości oleju dobieramy stosownie do wymagań konserwacyjnych lub smarnych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03010.