Logo

Oleje cylindrowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

280 28 (w 100 oC) 310 -9
310 32 (w 100 oC) 320 -9
320 48 (w 100 oC) 330 -9
VECO CIT
Zastosowanie

Rafinowany olej mineralny przeznaczony do smarowania maszyn parowych zasilanych parą wlotową  przegrzaną o temperaturze do 320°C. Zalecany do smarowania cylindrów, części rozrządowych i dławic silników parowych. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

PN-61/C-96095, DIN 51510, ZN-PTX-OR 16001.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  460 310 -9
VECO CIT 460 N
Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania cylindrów, jedno i wielostopniowych sprężarek tłokowych, pomp próżniowych i silników parowych, pracujących w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, gdzie konieczne jest stosowanie oleju o poprawionych własnościach smarnych. Może być używany do smarowania cylindrów, części rozrządowych i dławic maszyn parowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-16021.