Logo

Oleje grzewcze

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 100 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Pozostałość po spopieleniu, [%]

5 HT 5,0 ÷ 6,0 220 0,03
6 Mb 5,5 ÷ 6,5 230 0,002
5 4,5 ÷ 5,5 220 0,001
VECO TERMOL
Zastosowanie
Wysokiej jakości oleje mineralne przeznaczone do stosowania jako czynnik obiegowy w układach grzewczych. W układach otwartych mogą pracować w temperaturze do 200 °C, a w układach odizolowanych od dostępu powietrza, w temperaturze do 300 °C.
Oferowany w trzech gatunkach:
5HT – temperatura pracy do 300°C, własności myjące i dyspergujące.
6MB – temperatura pracy do 280°C, własności myjące i dyspergujące, bardzo małe pozostałości po koksowaniu i spopieleniu.
– temperatura pracy do 250°C, bardzo małe pozostałości po koksowaniu i spopieleniu.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-05001.