Logo

Oleje maszynowe specjalne

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  8,5 (w 100 oC) 220 -27
Vexol Super
Zastosowanie

Preparat skomponowany na bazie olejów mineralnych, które są nośnikiem dodatków myjąco-konserwujących dobranych pod kątem spełnienia specyficznych wymagań smarowania łańcuchów i prowadnic silnikowych. Preparat zapewnia odpowiednie własności lepkościowe i dobrą przyczepność w zróżnicowanych warunkach temperaturowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-09/PR-15001

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  9,8 (w 100 oC) 230 -12
VEXOL Special
Zastosowanie

Olej przeznaczony do stosowania w układach smarowania prowadnic i łańcuchów tnących, spalinowych i elektrycznych pilarek łańcuchowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04002.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  90 ÷ 110 230 -18
VEXOL Plus 100
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania łańcuchów napędowych i przenośnikowych. Olej charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni, wysoką zdolnością do wnikania między elementy ogniw łańcucha, brakiem tendencji do rozpryskiwania się przy dużych prędkościach łańcucha. Może też być stosowany w spalinowych i elektrycznych pilarkach łańcuchowych, do smarowania prowadnic i łańcuchów tnących.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04003.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

32
28,8 ÷ 35,2
220 -36
68 61,2 ÷ 74,8 230 -30
150 135 ÷ 165 250 -24
220 198 ÷ 242 260 -21
VECO Megol K
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczonym do smarowania prowadnic, suportów i stołów obrabiarek. Cechuje się wysoką adhezją do powierzchni metalowych. Zapewnia długotrwałe utrzymywanie się filmu olejowego na smarowanych powierzchniach. Klasy lepkości 150 i 220 są zalecane do smarowania prowadnic ukośnych i pionowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04014, ISO 3448.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

32
28,8 ÷ 35,2
220 -36
68 61,2 ÷ 74,8 230 -30
150 135 ÷ 165 250 -24
220 198 ÷ 242 260 -21
VECO MEGOL SL
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania prowadnic, suportów i stołów obrabiarek. Dzięki zastosowaniu modyfikatorów tarcia, olej charakteryzuje się wysoką adhezją do powierzchni metalowych. Zapobiega drganiom ciernym (efekt „stick-slip”). Umożliwia to precyzyjną obróbkę elementów oraz uzyskiwanie wysokich gładkości obrabianych powierzchni. Klasy lepkości 150 i 220 są zalecane do smarowania prowadnic ukośnych i pionowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04004, ISO 3448.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

32 28,8 ÷ 35,2 210 -18
46 41,4 ÷ 50,6 210 -15
68 61,2 ÷ 74,8 230 -12
100 90 ÷ 110 240 -12
150 135 ÷ 165 250 -9
220 198 ÷ 242 260 -9
320 288 ÷ 352 280 -9
460 414 ÷ 506 280 -6
VECO Megol RO
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do obiegowego smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych. Posiada dobre własności przeciwkorozyjne, wysoką trwałość, odporność na pienienie i emulgowanie z wodą. Może też być stosowany w układach hydraulicznych i przekładniach przemysłowych, w których występują umiarkowane obciążenia, a temperatura pracy nie przekracza 70°C. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

DIN 51524 cz.1, DIN 51517 cz. 1 i 2, ZN-MDX-OM-04007.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  41,4 ÷ 50,6 ≥ 160 -
VECO Megol Z-25 ELT
Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania mechanizmów precyzyjnych i przyrządów zegarmistrzowskich, pracujących w temperaturze od -50 do 100oC. Ma specyficzne cechy, wymagane w tych zastosowaniach: niewielką zmienność lepkości przy zmianie temperatury, dobrą kompatybilność z metalami kolorowymi, lakierami, tworzywami sztucznymi i elastomerami. Dobrze utrzymuje się w miejscu naniesienia, co jest istotne w przypadku mechanizmów pozbawionych uszczelnień.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OM-04310.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

100 90 ÷ 110 255 -15
150 135 ÷ 165 255 -12
220 198 ÷ 242 260 -12
320 288 ÷ 352 265 -9
460 414 ÷ 506 280 -9
680 612 ÷ 748 280 -9
VECO Megol ŁM
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania łożysk tarcia płynnego, (tzw. łożysk Morgoila), w hutniczych walcarkach do walcowania blach na zimno. Może też być stosowany jako uszlachetniony olej maszynowy w przemyśle papierniczym i maszynowym. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

DIN 51524 cz. 2, Morgoil MLS Draft rev. 4, ISO 3448.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

MN-11 80 (w 50 oC) 220 -9
MN-15 110 (w 50 oC) 280 -9
VECO Megol
Zastosowanie

Wysokiej jakości natłuszczone oleje maszynowe przeznaczone do stosowania w łożyskach maszyn parowych oraz w łożyskach, do których może dostawać się woda. Tworzą z wodą trwałą emulsję, która nie powodują pogorszenia własności smarnych.
Olej VECO Megol MN 11 zaleca się do smarowania zewnętrznych części maszyn parowych natomiast olej VECO Megol MN 15 do smarowania łożysk śruby napędowej jednostek pływających.

Spełnia wymagania

PN-C-96074, ZN-PTX-94/OM-04201.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

L-50/50 52 ÷ 74  (w 50 oC) 260 -12
U-30/50 39 ÷ 51,5  (w 50 oC) 240 -27
VECO
Zastosowanie

Oleje mineralne przeznaczone do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i wozów tramwajowych.

Spełnia wymagania

PN-C-96097, ZN-PTX-OM-02001.