Logo

Oleje nieemulgujące do obróbki metali

Produkt

Lepkość kinematyczna koncentratu w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,

[oC]

Obciążenie zespawania [daN]

  6,0 130  
VECO Ferol SZ-AR
Zastosowanie

Olej przeznaczony do stosowania w procesach obróbki skrawaniem, szlifowania oraz docierania stali, żeliwa i metali kolorowych. Olej może być stosowany jako środek konserwacyjny. Zapewnia skuteczną ochronę przed korozją obrabianych powierzchni również wówczas, gdy poprzednie etapy obróbki były prowadzone z udziałem emulsji.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-00/OO-08403

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

Honol
7,0 (w 20 oC)
8- -
Honol Plus 5,0 100 785
VECO Honol
Zastosowanie

Olej przeznaczony do stosowania w procesach honowania stali, żeliwa i metali kolorowych. Olej występuje w dwóch klasach lepkościowych. Olej VECO Honol Plus ma wyższą temperaturę zapłonu i lepsze własności smarne.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08801.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

  6,0 110 -
VECOFerol EL
Zastosowanie

Olej przeznaczony do stosowania jako ciecz dielektryczna w procesie obróbki elektroerozyjnej oraz w obróbce zgrubnej i wykańczającej we wszystkich typach drążarek elektroiskrowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08404.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

10 9,0 ÷ 11,0 150 608
15 13,5 ÷ 16,5 160 608
22 19,8 ÷ 24,2 180 608
VECOFerol EP
Zastosowanie

Oleje przeznaczony do obróbki stali trudnoskrawalnej, a także do obróbki żeliwa i stali łatwiej skrawalnej w trudnych warunkach obróbki (np. do gwintowania, głębokiego wiercenia). Olej występuje w kilku klasach lepkości.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08402.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania,
[daN]

10 9,0 ÷ 11,0 150 785
15 13,5 ÷ 16,5 160 785
22 19,8 ÷ 24,2 180 785
32 28,8 ÷ 35,2 190 785
VECOFerol MST
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki stali trudnoskrawalnych, a także do obróbki żeliwa i stali łatwiej skrawalnej w trudnych warunkach obróbki (np. do gwintowania, głębokiego wiercenia). Olej nie zawiera dodatków cynkowych i chlorowych. Olej może być stosowany również w niektórych procesach obróbki plastycznej – np. do tłoczenia i wykrawania. Olej występuje w kilku klasach lepkości.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08405.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania,
[daN]

M-19 7,3 125 -
M-20 10,7 165 -
M-21 14,4 187 -
M-22 22,7 208 -
M-24 43,5 225 -
VECO Ferol M
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stali, żeliwa oraz metali kolorowych. Olej daje się łatwo usunąć z powierzchni za pomocą rozpuszczalników naftowych, co ułatwia kolejne etapy obróbki metalu (nanoszenie powłok, malowanie, lutowanie itd.) oraz poprawia estetykę gotowych wyrobów. Olej zawiera dodatki pochodzenia roślinnego. Olej występuje w kilku klasach lepkości.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-01/OO-08410.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

ACP-1 10 ÷ 17 150 400
ACP-3 19 ÷ 27 170 400
VECO Vespan ACP
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stopów żelaza, metali lekkich oraz metali kolorowych. Produkowany w dwóch wersjach. Olej VECO Vespan ACP-1 stosuje się przy szlifowaniu, toczeniu i frezowaniu stali, żeliwa, stopów miedzi oraz przy nacinaniu gwintów w stali, żeliwie i stopach aluminium. Olej VECO Vespan ACP-3 jest odpowiedni do głębokiego wiercenia w stali, żeliwie, stopach miedzi i aluminium.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08501.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

10 9,0 ÷ 11,0 150 -
15 13,5 ÷ 16,5 160 -
22 19,8 ÷ 24,2 180 -
VECOFerol
Zastosowanie
Olej przeznaczony do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Zawiera dodatki uszlachetniające pochodzenia tłuszczowego, które polepszają własności smarne i przeciwzużyciowe oleju oraz komponenty zapobiegające tworzeniu się mgły olejowej. Olej występuje w kilku klasach lepkościowych.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08401.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Obciążenie zespawania

[daN]

SM 16,5 ÷ 24,2 180 -
NP 16,5 ÷ 24,2 170 -
VECO Vespan
Zastosowanie

Oleje przeznaczone do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Zalecane są do stosowania w procesach obróbki lekkiej, z niskimi prędkościami skrawania.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08201.