Logo

Oleje specjalne

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  220 230 -39
Vecopap Syntex MP
Zastosowanie

Najwyższej jakości olej syntetyczny, przeznaczony do stosowania w układzie centralnego smarowania maszyn papierniczych. Własnościami znacznie przewyższa oleje mineralne stosowane do tego celu.

Spełnia wymagania

DIN 515 17 cz. 2, US Steel 220.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  198 ÷ 220 240 -9
Vecopap MP
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny, przeznaczony do stosowania w układzie centralnego smarowania maszyn papierniczych. Jest odporny na utlenianie i na degradację termiczną. W trakcie eksploatacji zachowuje stałą lepkość, bardzo skutecznie zabezpiecza przed korozją, nie tworzy kwaśnych osadów, nie miesza się z wodą. 

Spełnia wymagania

DIN 515 17 cz. 2, US Steel 220.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

15 14,5 200 -24
20 20 210 -21
VECO Pneumatic Premium
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania mgłą olejową dokładnych elementów maszyn i przyrządów precyzyjnych, oraz ruchomych elementów instalacji pneumatycznych w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OM-04502.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

32 28,8 ÷ 35,2 205 -30
46 41,4 ÷ 50,6 210 -27
100 90 ÷ 110 245 -24
VECO Pneumatic
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania mgłą olejową obrotowych i udarowych narzędzi pneumatycznych, pracujących pod dużymi obciążeniami. Zalecany również do stosowania w smarownicach rozpylających, instalowanych w układach pneumatycznych, maszyn i urządzeń przemysłowych. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OM-04501.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  28,8 ÷ 35,2 200 -30
VECO Hydralin 32
Zastosowanie

Specjalny olej mineralny przeznaczony do stosowania w sprzęgłach hydrokinetycznych (Voith), układów przenoszenia mocy w energetyce. Olej może być stosowany do sprzęgieł ciernych pracujących w kąpieli olejowej.

Spełnia wymagania

Allison C-3, ZN-PTX-OP-13027.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

IB-30 220 270 -42
IB-30 PS 210 270 -42
IB-30 MOS 240 270 -39
VEXOL Syntex
Zastosowanie
Olej przeznaczony do smarowania łańcuchów napędowych i przenośnikowych, prowadnic i łożysk ślizgowych. Zalecany do stosowania w urządzeniach pracujących w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się wysoką stabilnością, zapewnia skuteczną ochronę przed korozją, nadaje się do stosowania w temperaturach od –35 do 260°C.
Oferowany w trzech gatunkach:
IB-30 – rozkładając się w wysokiej temperaturze nie pozostawia osadów na powierzchni metalu.
IB-30 PS – bezbarwny, przeznaczony do urządzeń przemysłu spożywczego.
IB-30 MOS – z dodatkiem dwusiarczku molibdenu.
Spełnia wymagania

ZN-MDX-OP-11020.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

L 30 (w 100 oC) 240 -
LK 30 (w 100 oC) 240 -
VEXOL Plus 680
Zastosowanie
Olej plastyczny przeznaczony do smarowania i konserwacji. Zawiera dodatki zwiększające przyczepność do smarowanej powierzchni, obniżające tarcie i zabezpieczające przed korozją. Do nanoszenia ręcznego i mechanicznego po uprzednim rozcieńczeniu benzyną ekstrakcyjną. Oferowany w dwóch gatunkach:
Vexol Plus 680 L - przeznaczony do smarowania przekładni otwartych i lin.
Vexol Plus 680 LK - przeznaczony do konserwacji lin stalowych.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-OP-11017.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

22 19,8 ÷ 24,2 200 -18
32 28,8 ÷ 35,2 210 -15
46 41,4 ÷ 50,6 220 -12
VEXTIL
Zastosowanie

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do stosowania w maszynach włókienniczych. Nie brudzi przędzy i bardzo łatwo się spiera. Klasę lepkości oleju należy dobrać do warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OM-04401.