Logo

Oleje turbinowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

32 28,8 ÷ 35,2 200 -12
46 41,4 ÷ 50,6 200 -9
68 61,2 ÷ 74,8 210 -9
VECO Turbinol TU
Zastosowanie
Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania łożysk, przekładni zębatych, uszczelnień wału, sprzęgieł i hydraulicznych systemów regulacyjnych w turbinach parowych. Może być stosowany do smarowania turbin gazowych i wodnych. Zalecany do stosowania w układach hydraulicznych i sprężarkach powietrza, do których producenci zalecają stosowanie uszlachetnionych olejów turbinowych. Klasę lepkości
oleju należy dobrać stosownie do zaleceń producenta, warunków pracy i rodzaju urządzenia.
Spełnia wymagania

DIN 51515, Brown Boveri HT GD 90 117E, US Steel 120, General Electric GEK-46506 B, DIN 51524 cz. 1, Hägglund Denison HF-1, Cincinnati Milacron P-38, P-54, P-55 i P-57, PN-84/C-96059.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

T-20 20 ÷ 25 (w50oC) 210 -9
T-30 30 ÷ 35 (w50oC) 210 -9
VECO Turbinol T
Zastosowanie

Olej mineralny przeznaczony do smarowania łożysk, przekładni zębatych, uszczelnień wału, sprzęgieł i hydraulicznych systemów regulacyjnych w turbinach parowych. Może być stosowany do smarowania turbin wodnych. Klasę lepkości oleju należy dobrać stosownie do zaleceń producenta, warunków pracy i rodzaju urządzenia.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OT-09101.