Logo

Oleje wysokotemperaturowe

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,
[oC]
Temperatura płynięcia,
[oC]
  270 300 -
VECO Megosil HT 350
Zastosowanie

Silikonowy olej wysokotemperaturowy, przeznaczony do stosowania jako środek smarowy do precyzyjnych urządzeń, pracujących w wysokiej temperaturze. Może w sposób długotrwały pracować w temperaturach 0 do 200°C nie pozostawiając żadnych osadów na gorących powierzchniach. Ma doskonałe właściwości niskotemperaturowe — krzepnie dopiero w temperaturze poniżej –50°C.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-50000.