Logo

Płyny antyadhezyjne do mas bitumicznych

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,
[oC]
Temperatura płynięcia,
[oC]
  38 220 -12
Vecoformit M
Zastosowanie

Olej przeznaczony do przygotowania emulsji wodnej, zalecanej do stosowania jako środek antyadhezyjny i separacyjny do powlekania skrzyń ładunkowych, kół walców i innych mechanizmów metalowych lub gumowych, mających kontakt z masą asfaltową.

Spełnia wymagania