Logo

Płyny hydrauliczne

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  46 210 -24
VECOKOP E
Zastosowanie

Płyn hydrauliczny stosowany w postaci emulsji o stężeniu 0,5 % na bazie wody. Emulsja na bazie Vecokop E spełnia wymagania dla niepalnej cieczy hydraulicznej HFA-E i jest przeznaczona głównie do stosowania w hydraulice siłowej w podziemnych wyrobiskach górniczych.

 

Posiada certyfikat 
Głównego Instytutu Górnictwa 
NR B/1579/III/2012 
dopuszczający do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 
Uzyskał atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/1363/01/2010.
Spełnia wymagania

PN-C-96047:1998, PN-EN ISO 12922:2003, ZN-PTX-R-10106.