Logo

Płyny przeciwko zamarzaniu

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,
[oC]
Temperatura płynięcia,
[oC]
  - 12 -110
VECO WTC-96
Zastosowanie

Płyn przeznaczony do zabezpieczania pneumatycznych układów hamulcowych samochodów ciężarowych, przed zamarzaniem w warunkach zimowych. Pochłania wilgoć, zapobiega przymarzaniu uszczelek, zaworów i przewężeń. Umożliwia sprawne działanie hamulców pneumatycznych nawet po długotrwałym postoju podczas silnych mrozów. Nie wykazuje działania korozyjnego ani niekorzystnego oddziaływania na uszczelnienia stosowane w układach hamulcowych.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,
[oC]
Temperatura płynięcia,
[oC]
  1,0 do 10.0 - -36
VECO Tenol SC
Zastosowanie

Płyn przeznaczony do spryskiwania hałd węglowych w kopalniach i składach opału w okresie jesiennozimowym, w celu zapobiegnięcia przymarzania do siebie brył węgla i ułatwienia operacji załadunkowych. Płyn pochłania wilgoć w bardzo dużych ilościach, a powstały roztwór ma niską temperaturę krzepnięcia, co pozwala na efektywne zabezpieczenie przed przymarzaniem.

Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,
[oC]
Temperatura płynięcia,
[oC]
  34 220 -12
Vecoformit Eko
Zastosowanie

Biodegradowalny olej emulgujący przeznaczony do stosowania jako środek antyadhezyjny i separacyjny, do powlekania skrzyń ładunkowych do transportu materiałów bitumicznych oraz form i szalunków drewnianych stosowanych w budownictwie i prefabrykacji wyrobów betonowych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu emulgatorów emulsja jest bardzo trwała: nie wymaga mieszania lub cyrkulacji i może być przechowywana powyżej 48 godzin. Najczęściej stosuje się emulsję 10%, ale zalecane jest doświadczalne dobranie stężenia do warunków eksploatacji.

Spełnia wymagania