Logo

Oleje przemysłowe

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  450 240 -15
VECO BioEkol HD 460
Zastosowanie

Wysokojakościowy, biodegradowalny olej maszynowy, przeznaczony do smarowania przekładni, łożysk i prowadnic, w różnych typach maszyn i urządzeń. Przeznaczony do pracy przy umiarkowanych obciążeniach termicznych, szczególnie tam, gdzie wyciek oleju może doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-OM-04401.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  34 220 -12
Vecoformit EKO
Zastosowanie
Biodegradowalny olej emulgujący przeznaczony do stosowania jako środek antyadhezyjny i separacyjny, do powlekania skrzyń ładunkowych do transportu materiałów bitumicznych oraz form i szalunków drewnianych stosowanych w budownictwie i prefabrykacji wyrobów betonowych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu emulgatorów emulsja jest bardzo trwała: nie wymaga mieszania lub cyrkulacji i może być przechowywana powyżej 48 godzin. Najczęściej stosuje się emulsję 10%, ale zalecane jest doświadczalne dobranie stężenia do warunków eksploatacji.
 
Spełnia wymagania

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  60 200 -9
VEXOL EKO
Zastosowanie

Olej biodegradowalny przeznaczony do stosowania w układach smarowania prowadnic i łańcuchów tnących, spalinowych i elektrycznych pilarek łańcuchowych.

Posiada świadectwo oceny Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu nr 1256.

Spełnia wymagania

N-PTX-OM-04005.