Logo

Smary niskotemperaturowe i szerokotemperaturowe

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 260 315
Vecoplex Syntex HT/LT 2
Zastosowanie

Smar syntetyczny przeznaczony do łożysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy w niskich temperaturach. Zalecany do stosowania w warunkach wysokich obciążeń i nacisków jednostkowych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –40 do 140°C, przy chwilowych wzrostach temperatury do 200°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KH CP 2 N-40.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 260 200
Vecoplex Syntex LTP 2 
Zastosowanie

Smar syntetyczny przeznaczony do łożysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy w niskich temperaturach - urządzenia chłodnicze, lotnictwo, eksploatacja w warunkach arktycznych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –55 do 120°C, przy chwilowych wzrostach temperatury do 150°C.

Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KH C2 K-50.

Nazwa

Produktu

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  1 190 200
Vecolit Syntex LT 1
Zastosowanie
Smar syntetyczny przeznaczony do łożysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy w niskich temperaturach - urządzenia chłodnicze, lotnictwo, eksploatacja w warunkach arktycznych. Kompatybilny z szeroką gamą elastomerów, co czyni go przydatnym do smarowania mechanizmów metalowo-plastikowych i metalowo-gumowych oraz zapewnia zgodność z większością uszczelnień. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –50 do 100°C.
Spełnia wymagania

DIN 51 502, DIN 51 825: KHC 1 G-50.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 190 250
Vecolit LMP
Zastosowanie

Smar specjalny przeznaczony do łożysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy w niskich temperaturach - lotnictwo, urządzenia chłodnicze, eksploatacja w warunkach arktycznych. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –60 do 110°C. Smar zapewnia wysoki poziom właściwości smarnych, jest odporny na wymywanie wodą i zapewnia ochronę przed korozją w obecności wilgoci.

Spełnia wymagania

DIN 51 502 (51 825): KP 2 G-50; ZN-PTX-SP-10503.

Produkt

Klasa konsystencji NLGI

Temperatura

kroplenia, [°C]

Obciążenie zespawania [kG]

  2 330 250
Veconit LMP-S
Zastosowanie
Smar specjalny przeznaczony do łożysk wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych oraz do pracy w niskich temperaturach. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od –60 do 180°C. Może pracować w warunkach obciążeń uderzeniowych, wibracji, w środowisku wysokiego zapylenia oraz w warunkach „głodnego” smarowania łożysk tocznych.
Spełnia wymagania

DIN 51 825: K 2 P-50, ZN-PTX-OO-10451, MIL-G-81322D.