Logo

Smary ochronne

Produkt

Penetracja w temp. 25  °C, [1/10 mm]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

kroplenia, [°C]

LR 150 240 60
LR PLUS B  65 240 65
LR PLUS 50 120 240 80
VECONOL
Zastosowanie
Smar konserwacyjny przeznaczony do konserwacji lin stalowych przez nanoszenie go na linę w trakcie produkcji. Zapobiega poślizgowi liny, jest odporny na wymywanie wodą. Może być stosowany do smarowania łańcuchów, długotrwałej konserwacji różnorodnych wyrobów z żeliwa i stali oraz nasycania sznurów, podkładek, przekładek i uszczelek.
Veconol LR - przeznaczony do konserwacji lin pracujących w temperaturze od –20 do 45°C. Ma jasną barwę i zapewnia estetyczny wygląd liny.
Veconol LR–Plus B - przeznaczony do konserwacji lin pracujących w temperaturze od -40 do 50°C. Ma prawie białą barwę, zapewnia estetyczny wygląd liny.
Veconol LR-Plus 50 - przeznaczony do konserwacji lin pracujących w temperaturze od -40 do 60°C.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03060.

Produkt

Penetracja w temp. 25  °C, [1/10 mm]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

kroplenia, [°C]

  150 250 70
Veconol WT
Zastosowanie

Smar wazelinowy przeznaczony jest do smarowania, konserwacji i uszczelniania różnorodnych urządzeń w temperaturze do 45°C. Bardzo stabilny i odporny chemicznie. Jest także stosowany do nasycania uszczelek i podkładek kartonowych oraz sznurów stosowanych do uszczelniania gwintów.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03051.

Produkt

Penetracja 

w temp. 25 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  150 - 68
VECONOL FP
Zastosowanie

Smar wazelinowy przeznaczony jest do smarowania, konserwacji i uszczelniania różnorodnych urządzeń w temperaturze od -45 do +45°C. Bardzo stabilny i odporny chemicznie, bez zapachu, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Jest także stosowany do nasycania uszczelek i podkładek kartonowych oraz sznurów stosowanych do uszczelniania gwintów. Jest odporny na działanie kwasów i zasad.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-03050.

Produkt

Penetracja

w temp. 25 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  - 240 -
Veconol PK
Zastosowanie

Smar przeciwkorozyjny karabinowy przeznaczony do krótkotrwałej konserwacji broni strzeleckiej.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-TY-00501.