Logo

Środki do obróbki cieplnej

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40  °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  24 ÷ 30 175 -12
VECO Hartol
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych ze stali węglowej lub stopowej, w procesach, w których wymagania odnośnie czystości powierzchni i deformacji geometrycznej nie są istotne dla hartowanych przedmiotów.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-06001.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

70 14,5 ÷ 18,5 170 -18
120 24,0 ÷ 28,5 200 -15
160
110 ÷ 120
(w 50 oC)
250 -12
VECO Hartol OH
Zastosowanie

Olej przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z żeliwa lub stali, dla których w procesie obróbki dopuszcza się niewielkie deformacje geometryczne przy zachowaniu odpowiedniej szybkości chłodzenia. Olej występuje w kilku klasach lepkościowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OR-06101, BN-75/0535-04.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  11 130 -18
VECO Hartol Maxtrem 10
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z żeliwa i stali trudnohartowalnych, dla których w procesie obróbki wymaga się dużych szybkości hartowania oraz dopuszcza się niewielkie deformacje geometryczne.

Spełnia wymagania

ZN – MDX-OR-06103.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  24,5 210 -15
VECO Hartol Turbo OSH 22
Zastosowanie

Olej o dużej szybkości chłodzenia, przeznaczony do obróbki cieplnej elementów konstrukcyjnych z żeliwa i stali trudnohartowalnych, dla których w procesie obróbki wymaga się dużych szybkości hartowania oraz dopuszcza się niewielkie deformacje geometryczne.

Spełnia wymagania

ZN – MDX-OR-06102