Logo

Środki do obróbki plastycznej metali

Produkt

Lepkość kinematyczna 

koncentratu. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  48,0 230 -9
VECO Press E
Zastosowanie

Syntetyczny olej biodegradowalny przeznaczony do wytłaczania blach. Łatwo zmywalny w typowych kąpielach odtłuszczających. Całkowicie biodegradowalny, nieszkodliwy dla środowiska.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08903.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

koncentratu. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  220 190 -9
VECO Press AR
Zastosowanie

Olej przeznaczony do wytłaczania blach stalowych. Olej jest odporny na działanie wody i zapewnia długotrwałą ochronę przeciwkorozyjną obrabianych powierzchni.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08902.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

koncentratu w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  10,0 120 -15
VECO Press SL
Zastosowanie

Olej półsyntetyczny przeznaczony do wytłaczania i wykrawania blach stalowych i z metali kolorowych. Charakteryzuje się niską lepkością, dzięki czemu łatwo nanosi się natryskowo.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08904.

Produkt

Lepkość kinematyczna koncentratu

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

ES-W 72 180 -
WT 46 160 -
VECO Emulex W
Zastosowanie

Olej przeznaczony do wytwarzania emulsji stosowanych przy obróbce plastycznej (walcowaniu, ciągnieniu i in.) oraz obróbce skrawaniem żeliwa, stali oraz metali kolorowych. Emulsja wytworzona na bazie oleju Veco Emulex W charakteryzuje się szczególnie wysokimi własnościami eksploatacyjnymi, podwyższoną stabilnością i zwiększoną odpornością na utlenianie i korozję. Przy wygrzewaniu gotowych wyrobów emulsja odparowuje całkowicie, nie powodując plamienia. Zalecany do procesu walcowania blachy, połączonego z jej trawieniem.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08102.

Produkt

Lepkość kinematyczna koncentratu

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  5,0 100 -12
VECOFerol P-5
Zastosowanie
Olej o wysokiej skuteczności chłodzenia i doskonałych właściwości smarnych. Przeznaczony do stosowania w procesie ciągnienia drutu, do gwintowania stali trudnoskrawalnych. Może być stosowany do szlifowania i obróbki skrawaniem stali i żeliwa.
Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08403.

Produkt

Lepkość kinematyczna koncentratu

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

W-10 8,0 120 -
C-10 8,0 120 -
VECOTIN
Zastosowanie

Oleje walcownicze przeznaczone do walcowania blach ze stali i metali kolorowych. Oleje zapewniają chłodzenie i smarowanie obrabianych elementów oraz wpływają korzystnie na stan ich powierzchni. Olej Vecotin W-10 zawiera dodatki poprawiające smarność i przeznaczony jest do walcowania blach stalowych. Olej Vecotin C-10 zawiera dodatkowo kompozycję inhibitorów korozji miedzi, przeznaczony jest głównie do walcowania blach z metali kolorowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08452.

Produkt

Lepkość kinematyczna koncentratu w temp. 40 oC, [mm2/s]

Temperatura zapłonu,

[oC]

Obciążenie zespawania,

[daN]

  1,7 64 315
VECO Press ZSW
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki plastycznej elementów metalowych wykonanych z aluminium, stali lub metali kolorowych, gdzie wymagany jest olej o niskiej lepkości, dobrych właściwościach smarnych i cechujący się szybkim odparowaniem. Zalecany jest do wytłaczania blach, gięcia rurek, wycinania kształtów z blach,  przeciągania i ciągnienia drutów oraz kształtek wykonanych z blach metalowych.

Spełnia wymagania

ZN-MDX-10/OO-08604

Produkt

Lepkość kinematyczna 

w temp. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  220 200 -9
VECO Press
Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania blach, wykrojników i matryc, w procesach głębokiego wytłaczania i wykrawania stali.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08901.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

koncentratu. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

MLT 2 2,0 70 -
MLT 4  4,0 80 -
VECO Press MLT
Zastosowanie

Olej przeznaczony do obróbki plastycznej elementów wykonanych ze stali oraz metali kolorowych. Stosowany głównie do wytłaczania blach, gięcia rurek, wycinania kształtów z blach, przeciągania i ciągnienia drutów. Olej charakteryzuje się niską lepkością, dobrymi właściwościami smarnymi i szybką odparowalnością. Olej występuje w dwóch klasach lepkościowych.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08460.

Produkt

Lepkość kinematyczna 

koncentratu. 40 °C [mm2/s]

Temperatura

zapłonu, [°C]

Temperatura

płynięcia, [°C]

  70 180 -
VECO Press MS 75
Zastosowanie

Olej przeznaczony do głębokiego wytłaczania stali. Zawiera dodatki pochodzenia roślinnego. Zapewnia zwiększoną trwałość narzędzi i pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni wyrobów.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08461.