Logo

Środki pomocnicze i pielęgnacyjne

Produkt

ph emulsji

Gęstość,[g/cm3]

Wygląd zewnętrzny

  11,0 (2%) 1,07 klarowna ciecz
grotan®OK
Zastosowanie

Dodatek konserwujący o działaniu bakterio i grzybobójczym przeznaczony do eliminowania mikroorganizmów z emulsji sporządzanych z wykorzystaniem mineralnych olejów emulgujących. Zastosowanie środka znacząco przedłuża czas eksploatacji emulsji. Zaleca się dodawanie w ilości 0,1 – 0,15 % do świeżo sporządzonej emulsji, jeśli nie zawiera ona dodatków biobójczych.

 

Spełnia wymagania

Produkt

ph emulsji

Gęstość,[g/cm3]

Wygląd zewnętrzny

  - - klarowna ciecz
ULTRACIDE FRA
Zastosowanie

Wysoce efektywny środek o działaniu bakterio i grzybobójczym. Efektywnie niszczy większość szczepów bakterii, drożdże, pleśnie i glony. Przeznaczony do eliminowania mikroorganizmów z roztworów i emulsji wodnych, cieczy obróbkowych oraz przemysłowych cieczy eksploatacyjnych. Zalecane stężenie powinno wynosić 0,006 ÷ 0,011 %, zależnie od stopnia skażenia cieczy.

Spełnia wymagania

Produkt

ph emulsji

Gęstość,[g/cm3]

Wygląd zewnętrzny

  - 1,2 klarowna ciecz,która może krystalizować
Veconol Cu
Zastosowanie

Pasywator miedzi, środek przeznaczony do stosowania jako dodatek do emulsji cieczy obróbkowych w celu zabezpieczenia przed korozją stopów miedzi. Najkorzystniej jest wprowadzać go porcjami lub cienkim strumieniem w trakcie cyrkulacji emulsji przed pompą cyrkulacyjną. Może też być dodawany do roztworów detergentowych cieczy myjąco-odtłuszczających, wodno-glikolowych nośników ciepła oraz do wody obiegowej w systemach wymiany ciepła.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-SK-01103.

Produkt

ph emulsji

Gęstość,[g/cm3]

Wygląd zewnętrzny

  11,5 (1 %) 1,08 klarowna ciecz
VECO Cleaner KD-1
Zastosowanie

Środek pielęgnacyjny do układów zasilania cieczy emulgujących do obróbki metali. Najczęściej dodaje się 1 ÷ 3 % koncentratu do emulsji przed jej wymianą.

Spełnia wymagania

ZN-PTX-OO-08701.

Produkt

ph emulsji

Gęstość,[g/cm3]

Wygląd zewnętrzny

  - 1,14 klarowna ciecz
Ph-booster
Zastosowanie

Wysoce efektywny środek przeznaczony do podnoszenia odczynu pH roztworów i emulsji wodnych cieczy obróbkowych i przemysłowych cieczy eksploatacyjnych.

Spełnia wymagania